Közösségi szolgálat
BelépésKedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Bizonyára mindenki követi a híradásokat, ami alapján át kellett szervezni az iskolai oktatást. Ez mindenkinek újdonság,
bevezetése nem lesz problémamentes, de  EGYÜTT SIKERÜLNI FOG!

Számítunk a felelősségteljes és a pozitív hozzáállásra mind a diákok, mind a szülők részéről, hiszen az otthontanulás nemcsak a diákkal szemben támasztott elvárás, hanem a szülőre is plusz feladatot ró.

A sikeres működéshez elengedhetetlen a diák – szülő - tanár hármas szoros együttműködése.

A tanév folytatódik, minden tantárgyat kell tanulni, mindenből lesz számonkérés is, igaz, talán szokatlan formákban. Erről a diákok a szaktanároktól kapnak pontosabb információkat.

Az otthontanuláshoz igyekeztünk napirendet is kialakítani. Ennek megfelelően a diákok számára lesznek kötött időpontok (órák), amikor a tanárral együtt kell működniük, csak nem egy tanteremben, hanem a világhálón keresztül. Ez alapján összeállítottunk egy heti beosztást minden osztály számára, amelyben naponta 3-4 óra időtartamban lesz közös tanulási lehetőség, ahol a diákok virtuális tanórákon vehetnek részt társaikkal és tanáraikkal együtt. Ezzel azonban a tanuló napi munkája nem ér véget, ugyanis a kötött időn túl is kell feladatokat elvégezni a diák szabad időbeosztása szerint. Az „órarendben” nem szereplő tantárgyakra is ez vonatkozik: a kapott feladatokat egyéni beosztás szerint kell megoldani a szaktanárral folyamatosan egyeztetve. Az értékelések a KRÉTA rendszerében az eddig megszokott módon kerülnek rögzítésre.

A tanulókkal történő kapcsolattartás és az online tanulásban használt szoftverkörnyezet iskolai kialakítása folyamatban van, annak beüzemeléséig az eddig is használt módokon tartjuk a kapcsolatot (KRÉTA, facebook, email, stb.).

Az új időbeosztás az osztályfőnökökön keresztül jut el a diákokhoz, az eszerinti munka megkezdéséről a szaktanárok fognak tájékoztatást adni. Tehát kérjük, hogy holnap türelemmel várják a diákok tanáraik jelentkezését!

Kérjük a szülőket, támogassák a diákok munkáját, segítsék őket az új időbeosztás, tanulási mód kialakításában. A munkavégzés a szülő, a diák felelőssége és érdeke. A mi feladatunk, hogy a lehető legtöbbet segítsünk az önálló tanulásban. A folyamat elején lesznek döccenők, de reméljük, hamarosan kialakul egy hatékony és élvezetes munkaforma.

FOGJUNK ÖSSZE, S KÖZÖSEN EREDMÉNYESEK LESZÜNK!

PSG Vezetősége

 
Vakok és gyengénlátók számára
Banner
Diákbábel
Határtalanul
Banner
KRÉTA e-napló
Banner
NTP
Banner
EFOP képek
Banner