Közösségi szolgálat
Belépés 

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0133 pályázat keretében szervezett képzések

A projekt megvalósítása keretében 44 tanúsítványt szereznek a tantestület tagjai. A különböző tanfolyamokon megszerzett tudás hozzájárul az innovációs célok és feladatok megvalósításához.

(A képzéseket az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató szervezi)

 

 

Tevékenység megnevezése

 

 

Továbbképzés megnevezése

Jelölt pedagógusok száma

 

Feladatellátási hely vezetői számára: menedzsment-képzés

1:változásmenedzsment projektmenedzsment

Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben

 

2

 

Feladatellátási hely vezetői számára: menedzsment-képzés

2:új oktatásszervezés az intéz­ményekben (projektpedagó­gia, tantárgytömbösített oktatás) 

Projektpedagógia, epochális oktatás

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Általános pedagógiai módszer­tani továbbképzés

1:új tanulásszervezési eljárások alkalmazása

Projektmódszer, projektalapú oktatás

 

6

 

Általános pedagógiai módszer­tani továbbképzés

2:választás alapján 

 

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés

 

 

2

 

A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés

 

15

 

 

 

 

Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben

 

1

 

 

A tanulás tanítása

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatékony tanuló-megismerési technikák

 

 

1

 

A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támo­gató módszertani képzés

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértés-szövegalkotás 9-12.

 

1

 

 

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – matematika 5-8.

 

3

 

 

Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – idegen nyelvi (angol, német 7-12., illetve francia 9-12.)

 

 

2

 

Az infokommunikációs techno­lógiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

Digitális taneszközök használata a mindennapi oktatásban

 

3

 

Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi oktatásban

 

3

 

Mérés-értékelési képzés (60 óra)

Pedagógiai értékelés a gyakorlatban (60 órás)

 

1

 

 
Vakok és gyengénlátók számára
Banner
Okosan a pénzzel
Határtalanul
Banner
KRÉTA e-napló
Banner
NTP
Banner
EFOP képek
Banner