Közösségi szolgálat
Belépés 

SÁRBOGÁRDI PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM

7000 Sárbogárd, József Attila utca 4.

Telefon/fax: 06-25/508-950

Az intézmény OM azonosító száma: 030186

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Internet cím: www.psg.hu

Igazgató: Novák Kovács Zsolt

Az iskola célkitűzései: A gyermekek személyiségének, képességeinek sokoldalú kibontakoztatása, a sokoldalúan művelt értelmiségi ember előképzése, illetve az érettségi vizsgára történő felkészítés, a sokirányú felsőoktatási tanulmányok választási lehetőségének megteremtése.

Ennek érdekében kiemelt szerepet kap az informatikai oktatás (emelt szinten programozási ismeretek is, LEGO-robot szakkör), valamint a nyelvi képzés (nyelvvizsga felkészítés). A tanórákon kívüli idő minél hasznosabb és változatosabb eltöltése érdekében többféle szakkör várja az érdeklődőket (matematikai tehetséggondozó, röplabda, asztalitenisz, rajz, kézműves, színjátszó szakkör, természetjárás, társastánc, stb.). A 11-12. évfolyamon emelt szintű képzés lehetősége a kötelező érettségi tárgyakon túl bármely tárgyból, csoportos igény szerint.

Iskolánkban kétféle képzés folyik:

· általános tantervű 4 évfolyamos gimnáziumi képzés. Választható idegen nyelv: angol, német, francia, orosz, olasz).

· általános tantervű 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Választható idegen nyelv ötödik osztályban az angol, vagy a francia, vagy a német, vagy az olasz, vagy az orosz nyelv. Kilencedik évfolyamtól egy újabb élő idegen nyelvet választanak, amit emelt óraszámban tanulnak. A képzés jellegéből adódóan rendszerezettebb, elmélyültebb tudás birtokába juthatnak a tanulók, melyhez a szükséges kompetenciák fejlesztése is társul. A nyolcosztályos rendszer előnye, hogy elkerüli a 14 éves korban jelentkező iskolaváltási nehézségeket, s a nyolc esztendő alatt kevesebb a tanárváltás, nincs ciklikus tananyagismétlés.

A jól felszerelt főépület ideális körülményeket teremt diákjainknak a tanuláshoz. Iskolánk tanulói pozitívumként emelik ki az intézmény családias jellegét, a jó tanár-diák kapcsolatot, a tanórákon kívüli változatos programokat (sportnap, kirándulások, Mikuláskor tanárparódia, Petőfi-napok, pályázatok, vetélkedők), valamint az év végi vizsgákat, amelyeknek köszönhetően nagy vizsgarutint szereznek még az érettségi vizsga előtt. Intézményünkben a szakos ellátás megoldott, valamennyi szaktárgyi órát megfelelő végzettséggel rendelkező tanár látja el.


NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMOK

7000 Sárbogárd, József Attila utca 4.

Telefon/fax: 06-25/508-950

Az intézmény OM azonosító száma: 030186

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Internet cím: www.psg.hu

Igazgató: Novák Kovács Zsolt

Pályaválasztási/beiskolázási felelős: Némethné dr. Müller Viktória

 

Tagozatkód

0001

Osztály

4 évfolyamos, „általános” tanterv

Az oktatás sajátos jellemzője

Kiemelt figyelmet kap az informatika és az idegen nyelvek oktatása

Induló osztályok száma:

1

Felvehető tanulók száma

32 fő

Oktatott idegen nyelv

Az első idegen nyelv az angol, a második a német, vagy a francia, vagy az orosz, vagy az olasz.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

A 11-12. évfolyamon emelt szintű képzés lehetősége a kötelező érettségi tárgyakon túl bármely tárgyból, csoportos igény szerint.

Csoportbontásban tanult tantárgyak

Idegen nyelvek, matematika, informatika.

Felvételi követelmény

Felvételi a tanulmányi eredmények és a központi általános tantervű magyar nyelv és matematika írásbeli feladatlapok alapján.

Felvételi pontszámítás módja

A vizsgázó teljesítményének értékelése százalékos formában történik: a két írásbeli dolgozat (35-35 %) és a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredmények (30%) - magyar, történelem, matematika, tanult idegen nyelv tantárgyak – alapján.

Pontegyenlőség esetén a 20/2012. EMMI rendelet 40 § (3) bekezdése alapján járunk el.

Kollégiumi elhelyezés

Nem biztosított

Tanórán kívüli lehetőségek

Kiemelt az informatikai oktatás (emelt szinten programozási ismeretek, LEGO-robot, stb.), valamint a nyelvi képzés (közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készítés). A tanórákon kívüli idő minél hasznosabb és változatosabb eltöltése érdekében többféle szakkör várja az érdeklődőket (matematikai tehetséggondozó, röplabda, asztalitenisz, rajz, kézműves, színjátszó szakkör, természetjárás, társastánc, stb.).

Egyéb fontos információk

A felvételi eljárás során alkalmazzuk a
2011. évi CXC. tv. 51.§ (5). bekezdésében foglaltakat.

Írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje:
2022. december 02.

Felvételi vizsga időpontja:

2023. január 21. 10 óra

Nyílt napok

2022. november 10-11. (előzetes bejelentkezés alapján)

Felvételi tájékoztató

2022. november 11. 14.30 óra

 

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMOK

7000 Sárbogárd, József Attila utca 4.

Telefon/fax: 06-25/508-950

Az intézmény OM azonosító száma: 030186

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Internet cím: www.psg.hu

Igazgató: Novák Kovács Zsolt

Pályaválasztási/beiskolázási felelős: Némethné dr. Müller Viktória

 

Tagozatkód

0002

Osztály:

8 évfolyamos

Induló osztályok száma:

1

Felvehető tanulók száma

32 fő

Választható idegen nyelv

Választható idegen nyelv ötödik osztályban az angol, vagy a francia, vagy a német, vagy az olasz, vagy az orosz nyelv. Kilencedik évfolyamtól egy újabb élő idegen nyelvet választanak.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

A 11-12. évfolyamon emelt szintű képzés lehetősége a kötelező érettségi tárgyakon túl egyéb, bármely érettségi tárgyból, csoportos igény szerint.

Csoportbontásban tanult tantárgyak

Idegen nyelvek, matematika, informatika.

Felvételi követelmény

Felvételi az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi magyar nyelv és matematika írásbeli feladatlapok, illetve szóbeli meghallgatás alapján

Felvételi pontszámítás módja

A vizsgázó teljesítményének értékelése százalékos formában történik: a két írásbeli dolgozat (25-25 %), a 4. osztályos félévi eredmények (25%) és a szóbeli meghallgatás (25%) alapján.

Pontegyenlőség esetén a 20/2012. EMMI rendelet 40 § (3) bekezdése alapján járunk el.

Kollégiumi elhelyezés

Nem biztosított

Tanórán kívüli lehetőségek

Kiemelt az informatikai oktatás (emelt szinten programozási ismeretek, LEGO-robot, stb.), valamint a nyelvi képzés (közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készítés). A tanórákon kívüli idő minél hasznosabb és változatosabb eltöltése érdekében többféle szakkör várja az érdeklődőket (matematikai tehetséggondozó, röplabda, asztalitenisz, rajz, kézműves, színjátszó szakkör, természetjárás, néptánc, társastánc, stb.).

Egyéb fontos információk

A felvételi eljárás során alkalmazzuk a 2011. évi CXC. tv. 51.§ (5). bekezdésében foglaltakat.

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók:

Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhető, vagy honlapunkról letölthető (www.psg.hu)

Leadási határidő: 2022. december 2.

Írásbeli felvételi vizsga időpontja és helye:

2023. január 21. 10 óra a gimnáziumban

Nyílt nap

2022. november 19. 8-12 óra

Felvételi tájékoztató

2022. november 19. 10 óra

Tagozatkód

0002

 

Tanári fogadóórák időpontjai

Előzetes bejelentkezéssel az alábbi időpontokban állnak pedagógusaink a szülők rendelkezésére.

Bejelentkezni a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. címen és a 25-508-950 telefonszámon lehet.

 

név

Időpont

1.

Albert Judit

csütörtök 14-15 óra

2.

Barabás Irén

csütörtök 14-15 óra

3.

Boga Ibolya

hétfő 15-16 óra

4.

Bögyösné Lustyik Csilla

kedd 15-16 óra

5.

Bunfordné Szőnyegi Csilla

szerda 14-15 óra

6.

Czuppon Ádám

szerda 14-15 óra

7.

Dombi Zoltánné

csütörtök 15-16 óra

8.

Gráczer László

hétfő 15-16 óra

9.

Horváth István

csütörtök 15-16 óra

10.

Horváth Veronika

csütörtök 14-15 óra

11.

Horváthné Szabó Judit

szerda 15-16 óra

12.

Huszár Károly

kedd 14-15 óra

13.

Kiszlné Simon Andrea

kedd 14-15 óra

14.

Leszkovszki Anna

kedd 14-15 óra

15.

Lovászné Tóbel Katalin

hétfő 15-16 óra

16.

Már Nóra

kedd 16-17 óra

17.

Mező Éva

kedd 14-15 óra

18.

Müller Csaba

kedd 16-17 óra

19.

Nagyné Mozbauer Piroska

szerda 14-15 óra

20.

Némethné Dr. Müller Viktória

hétfő 16-17 óra

21.

Novák Kovács Zsolt

hétfő 14-15 óra

22.

Oszláncziné Baráczki Mária

hétfő 14-15 óra

23.

Parnicsán Alice

kedd 15-16 óra

24.

Schmidt Loránd

kedd 16-17 óra

25.

Szagri Miklós

hétfő 14-15 óra

26.

Takács Sándor

csütörtök 14-15 óra

27.

Tósoki Anita

szerda 15-16 óra

28.

Tóth Gabriella

hétfő 15-16 óra

29.

Tölösi József

hétfő 15-16 óra

30.

Vámosiné Biber Mária

szerda 14-15 óra

31.

Virág Mária

hétfő 16-17 óra

 

 

 

 

 

Igazgató:
Novák Kovács Zsolt

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Postacím:
7000 Sárbogárd, József Attila utca  4.

Telefon- és faxszám:
06/25 508-950

OM azonosító száma:
030186

 

Facebook: https://www.facebook.com/sarbogardipetofigimi/

Igazgatóhelyettes:
Némethné dr. Müller Viktória

 

 

 

 
Vakok és gyengénlátók számára
Banner
NÖRI
A Nemzeti Örökség Intézetének emlékezetpedagógiai partnerintézménye
Banner
Határtalanul
Banner
KRÉTA e-napló
Banner
NTP
Banner