Közösségi szolgálat
BelépésPályázati felhívás

 

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ pályázatot hirdet a

Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium

iskolai büféjének üzemeltetésére.

A pályázat beadási határideje 2022. január 10. 10 óra

A pályázati kiírás részleteit az alábbi linken találja:

pályázati kiírás

 

 

 

 

 

 

 

Tanoda Halországban

A Volt Sárbogárdi Diákok az Alma Materért alapítvány a Nemzeti Tehetség Program pályázatán nyertes lett (pályázati azonosító: NTP-TÁB-20-0066). A projekt megvalósítása augusztus végén történt. 30 diák vett részt a Tanoda Halországban tehetséggondozó táborban. A tábor szakmai programja két tehetségterülethez kapcsolódott: nyelvészeti és természeti. A bevont tanulók érdeklődésüknek megfelelően vettek részt a munkában.

A tábori napok szakmai programjának megvalósítása során a diákok megismerkedtek Rétimajor természeti környezetével, különböző idegen nyelveken a környezetleíráshoz kapcsolódó szókinccsel. Beszédtechnikai gyakorlatokat végeztek, kooperativitásra, a digitális technika alkalmazására irányuló feladatokat oldottak meg.

A szakmai program megvalósítása mellett mindennap változatos szabadidős foglalkozásokon vehettek részt a táborban résztvevők. Felfedezték Rétimajor természeti környezetét, meglátogatták a területen található Halászati Múzeumot, filmeket néztek különböző nyelveken. Kézműves foglalkozáson ajándéktárgyakat készítettek. Sportolhattak, kipróbálhattak különböző sportjátékokat, akadálypályán ügyeskedhettek. Csapatépítőjátékok, közös programok erősítették a kapcsolatokat a résztvevők között.

A képes beszámoló itt érhető el.

:

 

 

 

 

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja minden képzéstípusban

2022. január 22. 10 óra

 


Kisgimis jelentkezési lap itt érhető el.

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

 

7000 Sárbogárd, József Attila utca 4.

Telefon/fax: 06-25/508-950

Az intézmény OM azonosító száma: 030186

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Internet cím: www.psg.hu

Igazgató: Boda János

Pályaválasztási/beiskolázási felelős: Némethné dr. Müller Viktória

 

 

 

Tagozatkód

0001

Osztály

4 évfolyamos, „általános” tanterv

Az oktatás sajátos jellemzője

A megnövekedett iskolai órakeret felhasználásával támogatjuk a tantárgyak oktatását (például idegen nyelvek, matematika)

Induló osztályok száma:

2

Felvehető tanulók száma

52 fő

Oktatott idegen nyelv

Az első idegen nyelv az angol, a második a német, vagy a francia, vagy az orosz, vagy az olasz.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

A 11-12. évfolyamon emelt szintű képzés lehetősége a kötelező érettségi tárgyakon túl bármely tárgyból, csoportos igény szerint.

Csoportbontásban tanult tantárgyak

Idegen nyelvek, matematika, informatika.

Felvételi követelmény

Felvételi a tanulmányi eredmények és a központi általános tantervű magyar nyelv és matematika írásbeli feladatlapok alapján.

Felvételi pontszámítás módja

A vizsgázó teljesítményének értékelése százalékos formában történik: a két írásbeli dolgozat (40-40%) és a 8. osztályos félévi eredmények (20%) - magyar, történelem, matematika, tanult idegen nyelv, fizika – alapján.

Pontegyenlőség esetén a 20/2012. EMMI rendelet 40 § (3) bekezdése alapján járunk el.

Kollégiumi elhelyezés

Nem biztosított

Tanórán kívüli lehetőségek

Kiemelt az informatikai oktatás (ECDL-vizsgára felkészítő tanfolyam), valamint a nyelvi képzés (nyelvi szakkörök). A tanórákon kívüli idő minél hasznosabb és változatosabb eltöltése érdekében több mint 20 szakkör várja az érdeklődőket (nyelvvizsga előkészítő több nyelvből, matematikai tehetséggondozó, sportkör, rajzszakkör, kézműves szakkör, számítástechnikai szakkörök, természetjárás, színjátszó szakkörök, néptánc, társastánc, sakk, média szakkör, stb.)

Egyéb fontos információk

Csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak a meghirdetett osztályok.

A felvételi eljárás során alkalmazzuk a 2011. évi CXC. tv. 51.§ (5). bekezdésében foglaltakat.

Központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 2021. december 3.

Felvételi vizsga időpontja:

2022. január 22. 10 óra

Felvételi tájékoztató nyolcadikos diákoknak

2021. november 11. 14.30 óra

 

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

7000 Sárbogárd, József Attila utca 4.

Telefon/fax: 06-25/508-950

Az intézmény OM azonosító száma: 030186

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Internet cím: www.psg.hu

Igazgató: Boda János

Pályaválasztási/beiskolázási felelős: Némethné dr. Müller Viktória

 

Tagozatkód

0002

Osztály:

8 évfolyamos

Induló osztályok száma:

1

Felvehető tanulók száma

26 fő

Választható idegen nyelv

Választható idegen nyelv ötödik osztályban az angol, vagy a francia, vagy a német, vagy az olasz, vagy az orosz nyelv. Kilencedik évfolyamtól egy újabb élő idegen nyelvet választanak, amit emelt óraszámban tanulnak.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

A 11-12. évfolyamon emelt szintű képzés lehetősége a kötelező érettségi tárgyakon túl egyéb, bármely érettségi tárgyból, csoportos igény szerint.

Csoportbontásban tanult tantárgyak

Idegen nyelvek, matematika, informatika.

Felvételi követelmény

Felvételi az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi magyar nyelv és matematika írásbeli feladatlapok, illetve szóbeli meghallgatás alapján

Felvételi pontszámítás módja

A vizsgázó teljesítményének értékelése százalékos formában történik: a két írásbeli dolgozat (25-25 %), a 4. osztályos félévi eredmények (25%) és a szóbeli meghallgatás (25%) alapján.

Pontegyenlőség esetén a 20/2012. EMMI rendelet 40 § (3) bekezdése alapján járunk el.

Kollégiumi elhelyezés

Nem biztosított

Tanórán kívüli lehetőségek

Kiemelt az informatikai oktatás (ECDL-vizsgára felkészítő tanfolyam), valamint a nyelvi képzés (nyelvi szakkörök). A tanórákon kívüli idő minél hasznosabb és változatosabb eltöltése érdekében több mint 20 szakkör várja az érdeklődőket (nyelvvizsga előkészítő több nyelvből, matematikai tehetséggondozó, sportkör, rajzszakkör, kézműves szakkör, számítástechnikai szakkörök, természetjárás, színjátszó szakkörök, néptánc, sakk, média szakkör, stb.)

Egyéb fontos információk

Csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indul a meghirdetett osztály.

A felvételi eljárás során alkalmazzuk a 2011. évi CXC. tv. 51.§ (5). bekezdésében foglaltakat.

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók:

Központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 2021. december 3.

Felvételi vizsga időpontja és helye:

2022. január 22. 10 óra a gimnáziumban

Nyílt nap

2021. november 20.

 

 

 

 

A Nemzeti Tehetség Program „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása” címen kiírt pályázatán a gimnázium 950 000 Ft támogatást nyert el az „Alkoss! Mozogj! Kommunikálj!” elnevezésű programjával. Célunk a diákok nyelvészeti, testi-kinesztetikus és térbeli-vizuális tehetségfejlesztése.

Az idegennyelv-órák színesítésére társasjátékokat, szókártyákat szereztünk be. Az agyagműves foglalkozások munkáját két korongozó segíti majd, míg a testnevelésórákon számos mozgásterület fejlesztésére alkalmas került beszerzésre (jógaszőnyegek, fitneszlabdák, pilates párnák, masszázshengerek, gördeszkák, egyensúlypárnák…).

Az új eszközöket a diákok már a nyári programok alatt kipróbálhatják.

 

 

 

 

Online Oktatási Protokoll

 

COVID19 eljárásrend

 
További cikkek...
Vakok és gyengénlátók számára
Banner
Okosan a pénzzel
Határtalanul
Banner
KRÉTA e-napló
Banner
NTP
Banner
EFOP képek
Banner